10W40 olja Fakta

En 10W40 olja är en multigrade olja som har två viskositet eller flöde kvaliteter . Innan utvecklingen av multigrade oljor , hade förarna att använda en tjockare olja på sommaren och en tunnare olja på vintern . Nyckel Ingrediens

Multigrade oljor innehåller en polymer som minskar hastigheten på gallring som stiger oljetemperatur . Polymeren saktar också graden av förtjockning som olja sjunker .
Temperatur

En tunnare olja kommer att cirkulera snabbare genom motorn på kallstart . En tjockare olja skyddar bättre vid höga temperaturer .
Betydelse av 10W

W står för vintern . Oljan måste ha en specificerad maximal viskositet vid låg temperatur . Ju lägre W nummer, desto tunnare oljan. En 10W olja är tjockare än en 5W olja på vintern .
Betydelse av 40

Antalet 40 innebär att vid 100 grader Celsius eller 212 grader Fahrenheit , viskositeten faller inom givna gränser . Vid denna temperatur , förblir en 40 vikt olja tjockare än en 30 olja.
Guidlines

motortillverkare anger oljor enligt överväganden, såsom motorns konstruktion och temperaturförhållanden . Motormodifieringar kan kräva en förändring i viskositet .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132404.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.