Lägga Fluid Power Steering till en 1999 Beetle

Om din Volkswagen Beetle har servostyrning istället för manuell kommer styrservoolja troligen behöver fyllas på med tiden. Lägga vätska servostyrning är ungefär som att lägga motorolja, men med en annan vätska och annorlunda reservoar i motorn. Den servostyrning reservoaren har också en egen mätsticka för att se till att vätskan är alltid inom ett minimum och maximal räckvidd. Saker du behöver
ren trasa
VW hydraulolja
Funnel
Visa fler instruktioner
1

Stäng av motorn och kontrollera hjulet för att göra att de pekar rakt.
2

Lokalisera kraftbehållare Steering Fluid, som är på pumphuset i motorrummet vid batteriet.
3

Torka bort tanklocket och området runt den med en ren trasa för att hålla föroreningar från att komma in i reservoaren. Vrid locket moturs för att ta bort det.
4

Avlägsna vätskan ur oljestickan på locket med trasan, hålla tillbaka den i behållaren och dra ut den igen för att läsa vätskenivån. Tillsätt vätska om nivån ligger under den lägsta raden.
5

Pour VW hydraulolja i reservoaren, med hjälp av en tratt för att förhindra spill. Tillsätt lite i taget och kontrollera nivån med oljestickan varje gång. Låt inte den vätska som går förbi den högsta nivån.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132400.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.