Hur stänga av en ljus Change Oil

Oljan ljus är en säkerhetsanordning avsedd att skydda din bil. Det är en del av ett elektriskt system som anser att ett antal variabler vid beräkning av tid för att byta olja i motorn. De flesta människor tror att körsträckan är de enda kriterierna att beakta vid fastställande av tid för att byta olja. Även om detta är en viktig faktor är det ett misstag att lita på det ensam. Du kan behöva byta olja även om du inte har kört 3000 miles sedan det senaste oljebytet. Variabler såsom vilken typ av körning och temperatur påverkar motorn också. När det fungerar oljan tänds när du vrider om nyckeln för att starta. Lampan slocknar när du stänger av motorn på. Om lampan tänds och lyser detta kan betyda två saker: Motorn behöver olja eller olja ljus behöver återställas. Instruktioner
1

Kontrollera oljan. Ljuset är en varningssignal om att du har ont om olja eller att oljan inte flödar ordentligt. Om oljenivån är bra då problemet kan vara en resetknapp. Två olika metoder kan du återställa oljan ljuset.
2

Vrid nyckeln till läge på. Stäng inte av motorn på. Tryck på gaspedalen ned tre gånger i fem-sekunder. Vrid motorn på. Om oljan slocknar du har återställts oljan ljuset. Om det stannar på måste du prova den andra metoden.
3

Hitta säkringsboxen. Detta bör vara under instrumentbrädan i mellan ratten och dörren. Öppna säkringsdosan och leta efter återställningsknappen. Tryck på knappen tills du hör ett pipljud. Det piper tre gånger. Oljan ljuset ska återställas. Stäng av motorn och se om oljan ljuset släcks. Om oljan ljuset förblir det fortfarande inte har återställts.
4

Läs manualen. De två metoderna ovan är de två vanligaste sätten att återställa olje-ljus. Din bil kan ha fler alternativ att prova. Om ingen av de metoder som återställer olja ljus så finns det ett annat problem, såsom en icke-fungerande olje-sensor. På denna punkt måste du se en mekaniker.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132369.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.