Hur att rensa en Alero Ljus Change Oil

Oldsmobile Alero service påminnelse ( eller oljebyte ljus ) är inställd på att komma på varje gång du når bilens rekommenderade underhållsintervall , som fastställts av den ursprungliga återförsäljare . Detta intervall är antingen 3000 , 5000 eller 7500 miles . Den Oldsmobile Alero byggdes mellan 1999 och 2004 . Det var tillgängliga med antingen en 2.2L fyrcylindrig eller en 3.4l V6 motor . Varken årsmodell eller motor påverka processen för återställning ljuset oljebyte . Processen är densamma för alla modeller. Instruktioner
1

Stäng motorn avstängd. Stäng din Alero dörrar .
2

Sätt nyckeln i tändningslåset . Vrid nyckeln två "klick" till höger för att lägga den i " On " läge . Starta inte motorn .
3

gaspedalen ( gaspedal ) tre gånger inom en fem -sekunders intervall . Låt pedalen toretract fullt efter varje pump .
4

Lyssna efter ett klockspel , som indikerar proceduren är framgångsrik . Den " Change Oil " slocknar .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132345.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.