Vad är syntetisk olja gjord av ?

American Petroleum Institute har klassificerat motorolja i fem grupper . Grupper ett och två är konventionella oljor , tre till fem anses syntet . Varje tillverkare har sin egen formulering . Råvaror

Ingredienserna i basolja syntetisk olja är metan , kolmonoxid och koldioxid . Dessa utgör ungefär 80 till 90 procent av volymen .
Process

Syntetiska oljor inte är destillerad från råolja . De råvaror genomgår en kemisk process , som kallas Fischer - Tropsch -processen , så att alla molekyler är lika i storlek och är mindre än i konventionell olja . <
Tillsatser br>

föreningar utgör 10 till 20 procent av olje- volym och läggs till basoljor beroende på hur den syntetiska oljan kommer att användas .
Additiva Typer
< br >

Tvättmedel och föreningar dispergeringsmedel tillsätts för att avlägsna smuts och skräp . Korrosionsinhibitorföreningar minska oxidationen .
Andra tillsatser

Anti - wear föreningar , gjorda med en blandning av fosfor och zink , minska metall - till - metall slitage . Syra neutraliserande föreningar , tillverkade med kalcium , magnesium och bor , skydda motorn genom att absorbera destruktiva syror .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132324.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.