Hur fungerar Motor Oil Viskositet variera med temperaturen ?

Motorolja är en viktig komponent i att hålla någon motor går bra , men dess effektivitet kan påverkas av yttre förhållanden , såsom temperatur . Vätskor och temperatur

Alla vätskan blir tätare när de utsätts för lägre temperaturer , och motoroljor är inte annorlunda . Vid låga temperaturer , kan en motorolja blir tätare och trögflytande , och i extrema fall , för tjock för att möjliggöra korrekt drift .
Oil Vikter

flesta Biloljor bedöms efter vikt . I deskriptor 10W - 30 , till exempel , hänvisar " 10W " till vikten av oljan , som bestämmer hur den presterar vid låga temperaturer .
Vad betyder siffrorna

lättare oljan förblir mer lättflytande vid låga temperaturer , och därför lämpar sig för kallare klimat . Till exempel bör 20W olja inte användas under noll Fahrenheit , medan 5W passar ner till minus 30 grader . Varningar

Även en lägre vikt olja
Cold Weather kan dra nytta av några uppvärmningstid , så det är en bra idé att låta bilen gå på tomgång en liten stund innan du utsätter motorn för mycket stress .
Kontrollera din manual

kontrollera alltid din instruktionsbok innan du väljer en ny motor olja för din bil .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132288.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.