Hur spillolja

Alla som har förändrat deras egen olja har förmodligen haft problem att avgöra hur man gör med det. Spillolja måste alltid återvinnas. Olja kan ha förödande effekter på miljön om felaktigt placerad. Spillolja kan återanvändas för andra tillämpningar. Lär dig vad du ska göra med ditt avfall nästa gång du ändrar din egen olja. Saker du behöver
plast kanna
Funnel
Visa fler instruktioner
1

Transfer oljan du har samlat in från fordonet in i en tjock plast kanna (mjölkkanna eller vattenkanna). Det är bäst att använda en tratt för att överföra olja från tråget till plastbehållare. Var noga med att inte spilla olja som du överför det. Den minsta mängden olja spiller kan ha negativa miljökonsekvenser, såsom att skada växter eller djur.
2

Call 1-800-CLEAN-UP (1-800-253-2687) eller besök earth911. com för att hitta en auktoriserad använd motorolja återvinna center nära dig. Platserna fungerar som agenter för raffinaderier. Raffinaderierna kommer att rensa spillolja så att den kan återanvändas för andra tillämpningar.
3

Ta spilloljan till återvinningscentralen i ditt val. Agenten kommer att hälla spillolja i en uppsamlingstank för raffinaderiet att plocka upp. Du kan också brukar ge raffinaderierna din begagnade oljefilter för återvinning liksom.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132230.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.