Toyota Oljebytesintervaller

Olja förändringar är en viktig underhåll förfarande för att säkerställa livslängden för varje bilmotor, inklusive motorn i en Toyota. En debatt följde i fordonsindustrin underhåll världen, hur ofta byta olja. Motorolja idag är bättre än det var för tio år sedan, vilket har föranlett många biltillverkare att öka intervallen från 3.000 miles till 7.500 miles mellan förändringar. Dock har Toyota Motor Corp minskade faktiskt de rekommenderade intervallen mellan oljebyten, för att säkerställa jämn gång. Oljebytesintervallerna

Under 2004 minskade Toyota Motor Corp faktiskt den rekommenderade oljan intervall förändring service från 7.500 miles till 5000 miles. Detta berodde till stor del på att alltför många bilägare fick trycka på kuvertet när det kom till deras bilens underhåll. Även om högre kvalitet oljor med mer tvättmedel och bättre viskositet fanns tillgängliga, uthärdade Toyota ett slam problem på några av deras fordon mellan 1997-2002, som de ansåg berodde på 7.500 mil intervall. Den nationella rekommendationen innan tillgängligheten av högre kvalitet oljor var 3000 miles. Toyota insåg att de kunder som drivit begränsningar i oljebytesintervall tillät mer slam för att bygga upp i sina motorer. Genom att minska intervallet, tror de att de lättade problemet.
Egenskaper och syftet med olja

En förbränningsmotor behöver smörjning där oljan leveranser. Emellertid tjänar motorolja ett dubbelt syfte. Det hjälper till att förhindra att motorn slam genom att förorenande partiklar att flyta på ytan som hindrar slam från sedimentering i den inre motorn. När oljan in i motorn, börjar det att fungera direkt, men det börjar också att bryta ner sina kemiska egenskaper - förlora både sin viskositet och effektivitet - vilket gör att fler föroreningar att bygga upp. Föroreningarna börjar samlas och slutresultatet är mer motor slam. Även premium kvalitet syntetiska oljor börjar bryta ner, även om de sista marginellt längre än vanliga premium oljor. Addera ditt komfortzonen av Underhållsschema

Hitta fred i gåtan om varianten information när det gäller oljebytesintervall på din Toyota är i grunden en personlig preferens. För att besvara frågan om när man ska byta olja i Toyota är en fråga om vad som är bekvämt för ägaren, så länge de inte överskrider de 5.000 miles - sätta motorn i riskzonen för slam uppbyggd. Vad menas med "bekväm," är din budget, din tid och andra körsträcka tjänster intervall beroende på Toyota som du kanske vill inkludera i oljebyte tjänsten - till exempel att få däcken roteras eller luftfilter bytt <. br>

beslut om när man ska byta olja bör också överväga hur Toyota används. Hög körsträcka under extrema väderförhållanden skulle gynnas av att tillämpa 3000-mil intervall, medan kortare pendlar kräver 5.000 mil intervall.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132223.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.