Hur du återställer en BMW service Indicator

BMW har införlivat en ljus serviceindikator som en underhållsplan påminnelse för många år . Det är den bäst bevarade hemligheten av BMW att ha detta ljus återställs av återförsäljare bara för att upprätthålla kundlojalitet på rutinmässiga oljebyten och andra enkla underhållsrutiner . Om du föredrar att utföra dina egna oljebyten , kan du nollställa lampan själv . Beroende på vilken serie modell du har , kan förfarandet förändra något och för äldre och vintage BMW , det finns ett verktyg som krävs . Instruktioner
1

sitta inne i BMW , stäng dörren och spänne bältet .
2

Håll på vägmätaren återställningsknappen med vänster hand . Samtidigt fortsätter att hålla den nere , placera nycklarna i tändningslåset och vrid en gång till tillbehörsläget .
3

Fortsätt hålla knappen vägmätare återställs tills indikatorlampan börjar blinka och efter en några sekunder ordet " reset " kommer att visas .
4

Släpp vägmätare återställningsknappen . Håll sedan ner det igen .
5

Släpp vägmätare återställningsknappen igen och fem gröna LED-lampor tänds indikerar att systemet har återställts .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/oil-changes/132193.html

Previous:
Next:

olja Förändringar

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.