Hur man tar bort Outdoor dragstänger

Outer dragstänger är en viktig del av varje bilens styrsystem . Den yttre styrstag förbinder inre styrstaget ( som är ansluten till centrum länken ) i styrspindeln . Om yttre styrstag är böjd eller skadad , kommer bilen spårar inte rakt ner på vägen och bör repareras omedelbart . Avlägsnandet process bör ta mindre än en timme . Saker du behöver Review, komplett uppsättning av amerikanska och metriska skiftnycklar och uttag
Kulled separator
Ordet jack
Jack står
Visa fler instruktioner
1 < p > Höj bilen med en domkraft och stativ . Ta av hjulet framför den skadade dragstång .
2

Lossa , men ta inte bort den yttre styrstag slutet stud mutter .
3

Install en kulled separator mellan styrspindeln och yttre styrstag slutet stud . Dra åt muttern på avdragaren tills styrstag separerar från knogen .
4

Ta kulleden avdragare och styrstaget stud mutter och dra slips stud rod end nedåt , ut ur styrspindeln montering hål .
5

Lossa låsmuttern på Inre styrstag montering och skruva den yttre styrstag att ta bort staven .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/131343.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.