Chrysler Concord förångare Problem

Den förångare i en Chrysler Concorde luftkonditioneringssystem innehåller en värmeväxlare som absorberar värme via förångning av köldmediet . Chrysler Concorde förångare kan utveckla problem , varav några är lätt diagnostiseras . Leak

Ett köldmedium läcka i förångningsspolen kan medföra nedsatt , eller brist på , värme i en Chrysler Concorde. Injicera fluorescerande färg i systemet när motorn går och inspektera utsläpp från kondens röret för färgen . Om rester av färg visas , byt förångaren för att återställa korrekt funktion luftkonditionering .
Regulator

förångare tryckregulator reglerar trycket i förångaren för att förhindra isbildning . En dålig tryckregulator kan resultera i att förångningsspolen isbildning , vilket orsakar en brist på värme och förångaren misslyckande. Kontrollera regulatorn , monterad mellan förångarens utlopp och kompressorns inlopp , efter tecken på slitage , skador eller en dålig elektrisk anslutning och byt ut den vid behov .
Lukt
< p > Restfukt på förångarens lameller kan föda mögel och mjöldagg , vilket resulterar i en obehaglig lukt . Tillämpa ett lager moldicide spray förångarens lameller ofta förstör mögel och rensar upp lukten .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/131140.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.