Hur man tar bort Låsa hjulsidor

låshjulet klackarna är utformade för att förhindra obehörigt avlägsnande av ett fordons hjul. För att ta bort den sista klacken, är en specialiserad nyckel krävs. Levereras av fordonets tillverkare, bör denna knapp hållas med fordonet på en säker plats i händelse av en plan eller annan nödsituation. Saker du behöver
Cloth
platt skruvmejsel
Jack
hjulblock
låsklacken nut nyckel
rörtång
Visa fler instruktioner

1

Stäng av bil utanför och dra åt parkeringsbromsen.
2

Sätt en trasa runt slutet av en medelstor platt skruvmejsel. Slip skruvmejseln i skåran längs kanten av hjulet center cap, och pop off.
3

Palla upp fordonet efter att lokalisera de jack punkter under. Stödja fordonet med pallbockar, ta bort jack
4

sparka en hjulblocket under hjulet motsatt den som du försöker ta bort
5

Sätt klacken.. mutter nyckeln i nyckeln. Skjut skiftnyckel över låsklacken muttern.
6

tag i handtagen på nyckelns ordentligt. Vrid nyckeln att bryta muttern löst.
7

Fortsätt att vrida nyckeln tills låsmuttern är gratis.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/131105.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.