Hur att rensa Instrumentpanel Message Information Display

Varje förare förmåner från de varningsmeddelanden som visas på instrumentpanelen när det finns ett problem med motorn, batteriet, eller däcktryck. De varningsmeddelanden visas så att du kan serva bilen för att ta bort varningen. På nyare bilar, tillverkare reservera en plats på instrumentpanelen för en kompakt skärm ofta kallad "Driver Information Center." Det används för att visa varningsmeddelanden tydligare. Ett "set /reset"-knappen kan du styra informationen så att driften av fordonet inte är i onödan avbryts. Bekanta dig med de varningsmeddelanden så att du vet vad du ska göra när en varning visas. Saker du behöver
Bruksanvisning
Visa fler instruktioner
1

Tryck på "Set /Reset"-knappen och fyll bränsletanken när "Fuel Level Low" varning meddelande visas. Fordonet har inte en adekvat tillförsel av bränsle och måste tankas för att ta bort meddelandet.
2

Schemalägg ett oljebyte direkt när "Byt motorolja Snart" visas. Tryck på "oljelivslängd Återstående" knappen, tryck och håll "Set /Reset"-knappen i fem sekunder för att återställa motorns läsning olja liv efter ett oljebyte.
3

Stäng den "Side Blind Zone Alert" genom att trycka på "Set /Reset"-knappen när "Side Blind Zone" varningsmeddelande visas. Systemet kommer att påminna dig om att registreringen var inaktiverad.
4

Kontrollera trycket på specifika däcket visas av panelen när de "Framdäck vänster /höger (bakre)" visas. Ett numeriskt värde ska visas när varningen blinkar.
5

Stäng av all onödig hjälputrustning så att batteriet att ladda när "Battery Saver Aktiv" visas. Systemet svarar på ett spänningsfall och batteriet behöver laddas till normal spänning på 11,5-15,5 volt.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/131079.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.