Definition av Lambda luftbränsleförhållandet

En bilens motor är beroende av korrekt luft - till - bränsleförhållanden för högsta förbränningshastigheten inom motorns inre. Ett värde av mätning som är användbart för tekniker för anpassningsprocess är lambda luftbränsleförhållandet . Identifiering

lambda luft-till- bränsle-förhållandet är ett annat sätt att uttrycka värdet av luft och bränsle blandning inuti en motors förbränningskammare . Istället för en jämförelse av siffror , t.ex. 12 - till - 1 , är det lambda värdet mer exakt , vilket anges i ett decimalt värde , liksom 1.051 .
Funktion
< p > Detta lambda värde härleds från en lambda mätare placerad i avgaserna från ett fordon . När gasen passerar över den, är de mängder av kolmonoxid, koldioxid och syre beräknas och visas för teknikern . Detta resulterar i en exakt justering av luft och bränsle blandningen .
Funktioner

Ett lambda värde som är lika med ett är en korrekt luft och bränsleblandning för fullständig förbränning . Om lambda värdet är högre än 1 , då mer luft än bränsle är närvarande. Däremot när lambda -värdet är lägre än 1 har blandningen för mycket bränsle .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/130820.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.