Digital hastighetsmätare Problem

Digitala hastighetsmätare avser hastighetsmätare , eller mätare är avsedda att läsa hastigheten hos ett landfordon via en digital avläsning i motsats till en analog mätare . Digital hastighetsmätare kan utveckla problem för många skäl , kan de flesta av dessa lösas genom att följa vissa grundläggande felsökning tekniker . Lös anslutning

En läsning som fluktuerar , minskar eller ökar i antal även när motorns varvtal förblir stabila , ofta resultat från en lös kabelanslutning . Kontrollera att kabeln som går från motorns inre till hastighetsmätaren är säker och fäst den vid behov .
Hastighetssensorer

En felaktig hastighetssensor , som detekterar hastigheten på hjulets rotation , kan misslyckas med att sända rätt signaler till digitala hastighetsmätaren , vilket resulterar i felaktiga mätare avläsningar , eller inga värden alls . Byte av defekta hastighetssensor typiskt återställer korrekt digital hastighetsmätare funktion .
Felaktig Hastighetsmätare

Hastighetsmätaren själv kan vara fel , vilket resulterar i felaktiga mätare avläsningar . Förare kan kontrollera hastighetsmätaren läsning med hjälp av en portabel hastighetsmätare under körning . En signifikant skillnad mellan värdena från de två hastighetsmätare indikerar vanligtvis installerade hastighetsmätaren är trasig och behöver bytas .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/130743.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.