Vad är en OEM AC Kompressor ?

En bilens kylsystem är avgörande för motorns livslängd och prestanda . En nyckelspelare i kylsystemet är luftkonditioneringen ( AC ) kompressor . Vissa AC kompressorer betecknas med förkortningen OEM på utsidan av aggregatet . OEM står för Original Equipment Manufacturer . Funktion

En AC kompressor är i kontroll av förflyttning av köldmediet genom kylsystemet . Det trycksätter vätskan för pumpning hela köldmedelsledningarna och radiator .
Specifikationer

Vanligtvis markerar OEM att AC kompressorn härstammar från tillverkaren av fordonet i sig och är inte en eftermarknad ersättare .
Överväganden

OEM kan också betyda att det härstammar från det företag som levererar den slutliga tillverkaren AC kompressorer . Många fabriker köper stora , förmonterade enheter, t.ex. AC kompressorer , för att lägga in under fordonstillverkning . Dessa förmonterade enheter normalt analyseras och kontrolleras regelbundet för att kontrollera att det fungerar för det nya fordonet är kompatibelt med utsidan tillverkade enheten .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/130537.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.