Vad är Full Flow Avgassystem ?

Avgassystem skingra de gaser som produceras av ett fordons gasdrivna motorer . En fullt flöde avgaserna kan ta formen av fullflödes avgassystem , eller vad som brukar kallas " öppna rubriker . " Öppna Headers

Ljuddämpare system tjänar både skrubba de skadliga komponenter från avgaser , och för att minska bullret från motorn . Bilar som kör utan ljuddämpare system , som helt enkelt rörsavgassystem direkt från motorn ut ur fordonet , kallas att ha " öppna huvuden . "
Fullflödes ljuddämpare
< p > Ljuddämpare har vad som kallas en flödeskapacitet. Detta är den mängd avgaser ljuddämparen kan ha rör sig genom sitt system innan det börjar utöva mottryck på motorn . Fullt flöde ljuddämpare flytta effektivt avgaser genom att minska mottryck . Enligt David Vizard av Super Chevy magazine
ljuddämpare Flow vs Pipe Size

, ljuddämparen flöde är ett mer viktigt övervägande än storleken av avgasröret du kommer att fästa till det systemet. Motorns prestanda är flödet känslig , och rörets storlek är viktigare för att passa den till ljuddämparen än det är för att förbättra bilens prestanda . Addera
.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/130437.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.