Vad är Non EP Smörjolja

Det finns två typer av växellådsolja , ? EP och icke EP . Med hänvisning till växellådsolja , står EP för extremt tryck. Icke EP smörjolja är egentligen normal smörjolja. Grunderna

Non EP är mineralbaserad olja som inte innehåller tillsatser såsom svavel , antioxidanter och rost agenter förebyggande . Icke EP olja har en högsta arbetstemperatur på ungefärliga 180 grader Fahrenheit och är inte avsedd för användning under extremt tryck eller värme .
Funktion

Non EP smörjolja är typ av olja du hittar i en bil växellåda . Oljan är inte lämplig för bilmotorer eller högtryck industrimaskiner eftersom det inte är effektivt vid höga temperaturer .
Varning

Följ alltid tillverkarens vägledning när välja fordonsindustrin olja . Om du använder fel olja kan orsaka bestående skador på motor, växellåda eller några rörliga delar .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/130251.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.