Vad är ett elektriskt drivsystem ?

Elbilar avser fordon som drivs med el istället för bensin . Sina system , så kallade elektriska drivsystem , ersätta förbränningsmotorer . Elmotorer

Elbilar använder elmotorer som drivkälla . Elmotorer omvandla elektrisk energi till mekanisk energi via kraft som genereras av strömförande ledare . Vi mäter elektrisk motoreffekt i kW ( kilowatt ) . En 100 kilowatt - elmotor genererar motsvarande cirka 134 hästkrafter . Addera motorströmmarna

Elmotorer emot DC ( likström ) ström via en inverter enhet . Omriktaren omvandlar lägre effekt likström till högre effekt AC ( växelström . ) När konverteras , fäster växelström till en trefas växelströmsmotor . Den tre - fas systemet genererar ett magnetfält i bilens elmotor , som möjliggör en balanserad , linjär elektrisk belastning samtidigt minska motoriska vibrationer .
RESS

Electric drivsystem genererar ofta el via en RESS , eller laddningsbara elektriska förvaringssystem . RESS -system kan lagra elektrisk energi med hjälp av olika metoder. Statisk energilagring kan ske i fordonet genom dubbla lager kondensatorer. Fordonets svänghjul kan lagra kinetisk energi , eller ombord bilbatterier kan lagra kemisk energi . Addera
.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/130206.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.