Vad är ett 12V batteri ?

En 12 - volt ( 12V ) batteri är en bärbar enhet som kan lagra upp till 12 volt . Mest 12V batterier , såsom de som används i bilar , är kan laddas . För att förstå vad ett 12V batteri är , måste du förstå grunderna i spänning . Spänning Definierad

Ett bra sätt att visualisera spänningen är genom att använda vatten som ett exempel. Föreställ dig två tankar fyllda med vatten , en stor och en liten , alla med ett litet hål i botten . Den större tank läcker vatten vid ett högre tryck än den mindre tanken , precis som en högre spänning batteriet ger el till en högre nivå .
Batterifunktion

Ett batteri är grunden en tank som kan hålla elektroner. Högre spänning batterier ger mer tryck bakom elektroner som möjliggör en högre volym av elektroner att passera en given punkt vid varje given tidpunkt . Så småningom , precis som vattentanken i föregående exempel kör ut batteriet ur tryck och kräver uppladdning .
Bilbatterier

Batterier kräver en kraftkälla med en högre spänning till fullo ladda . Generellt sett är bilbatterier 12 volt. Batteriet laddas av generatorn , vilket kommer att ha en något högre spänning på 12,6 volt till 14,5 volt . En motor som är direkt ansluten till generatorn , vilket ger en ström av elektricitet för att ladda batteriet .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/130058.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.