Hur fungerar ett Turbo Boost Gauge Arbete ?

Kompressorer och turboladdare avser motordrivna system kompressor som ger lagt motorvarvtal , eller boost , baserat på belastning , motor RPM ( varv per minut ) och andra faktorer . Ett lyft mätare används för att bestämma laddtrycket av en kompressor eller turboladdare systemet. Ström Band

effektklass avser drifthastigheter , från lägsta till högsta , där en förbränningsmotor kan fungera . Turboladdare och kompressorer måste verka i effektklass inom ett visst intervall av möjliga laddtryck . Laddtrycksmätare mätningar inom detta område anses vara en indikation på säker och effektiv motorprestanda . En turbo boost mätare
Laddtrycksmätare Funktion

, ofta monterad på instrumentbrädan eller i slitsen utsetts för radion , används för att förhindra för högt tryck från att produceras under motordrift . Turbo Boost mätare används även vid turbo eller kompressor laddtryck modifieras av operatören i ett försök att göra motorn få RPM nivåer högre än OEM standard .
Mätningar

Turbo Boost mätare tar tryckmätningar i barer , i enheter för tryck per 100 kPa , i psi ( pounds per square inch ) eller pound - force per square inch . Vissa Turbo Boost mätare har även möjlighet att ta mångfaldiga mätningar trycknivå Hg , eller tum kvicksilver .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/129805.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.