Kan du ladda ditt bilbatteri genom Idling ?

Att hålla batteriet laddat kommer att spara tid och frustration när du behöver för att starta din bil . Tomgång din bil kan skapa en liten elektrisk ström för att ladda batteriet . Generator

bilens generator omvandlar mekanisk energi till elektrisk energi . När en bil motorn är igång , vänder mekanisk kraft från fläkten eller Serpentine belt generatorn , vilket skapar elektricitet . Denna energi används för att driva de elektriska komponenterna i bilen . Idling

När en bil går på tomgång , kör den på en lägre varvtal än när den driver
. Det genererar tillräckligt med ström för att driva hjälpapparaterna t.ex. generatorn , men på tomgång RPM , skapar generatorn endast en del av sin beräknade elkraft
Har Idling skapa tillräckligt Aktuellt
. ?

Ju större motorns varvtal , desto mer elektrisk ström som skapas av generatorn. Medan tomgång bilen gör skapar en liten mängd ström , laddas batteriet snabbare och mer fullständigt när fordonet är på väg till ett högre varvtal .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/129644.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.