Hur man tar bort nackstödet Från en Hyundai

När man betänker de viktigaste komponenterna i din bil du kanske inte omedelbart tänker på nackstöden , men de verkligen kommit i förgrunden av ditt sinne om du har problem med att flytta och ta bort dem . Biltillverkaren Hyundai har säkerställt att processen för att flytta nackstöden i sina fordon är så enkelt som möjligt . Det inkluderar helt ta bort nackstöden liksom bara justera dem för förare och passagerare komforten genom resan . Instruktioner
1

Tryck på knapparna på basen på varje sida av nackstödet . Detta kommer att frigöra låset på huvudstödet och används främst för att justera nackstödet höjd för förare av olika höjder . Dra nackskyddet uppåt
2

( samtidigt trycka och hålla de två knapparna ) tills det faktiskt kommer fri av sätet. Inte bara kan du justera höjden på huvudstödet , men du kan dra ut det helt fri från sätet genom att klämma de två knapparna samtidigt och trycka .
3

Upprepa denna process på något av de andra platser vars nackstöd du vill ta bort . För att byta ut nackstöden helt enkelt trycka på knapparna tillsammans och slits nackstöden tillbaka på plats .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/129584.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.