Hur man gör en Stämma på en Toyota Corolla 95

Den 1995 Toyota Corolla var en del av företagets kompakta raden av fordon och var känd för sin motorns effektivitet och hållbarhet. Efter ett planerat underhåll program kommer att hjälpa bilen att fungera smidigt under en lång period. Detta är en enkel process och kan göras i en serie steg. Instruktioner
1

Håll dina däck väl pumpade. Se instruktionsboken för att ta reda på det rekommenderade däcktrycket för Toyota Corolla. Genom att hålla däcken vid sin optimala trycket, kommer fordonet ha förbättrad stabilitet vid höga hastigheter och förbättrad bränsleekonomi. Detta beror på att ett uppumpat däck minskar motståndet motorn måste driva mot.
2

Byt ut luftfiltret var 15.000 miles i Corolla. Luftfiltret blockerar damm eller fast skräp kommer in i motorn och förorsakade skador. I själva verket, kommer luft in i motorn helt genom luftfiltret. Om skräp ansamlas på filtret över tid, kan det leda till strukturella svagheter och förorena motorn. Byte av filtret förbättrar motorns effektivitet.
3

Byt Corolla s oljefilter var 3000 miles. Olja smörjer de rörliga delarna i motorn och förhindrar skadliga friktion. Med tiden, kan oljan bli tunn och hårdnar, vilket leder till strukturell skada. Byt oljefilter själv eller har det gjort professionellt.
4

behålla integriteten av motorkomponenter. Detta inkluderar banden och tändstift. Om du hör onormala surrande ljud under körning, kan det tyda på bältet skador. Omedelbart gå till en bilverkstad för att få den utbytt. Kontrollera även tändstiften att se till att de sitter säkert och att det inte finns något kol uppbyggd. Detta stör tändning och ökar bränsleförbrukningen.
5

upprätthålla passande nivåer för motorn vätskor. Detta inkluderar bromsvätska, kylaren och vindrutetorkare vätska. Dessa alla förbättra förarnas säkerhet i regniga eller snöiga förhållanden. Kontrollera vätskenivåer genom att öppna bilens huva med några månaders mellanrum och fylla på vid behov.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/129533.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.