Vad är en avluftningsventilen ?

En solenoid purge ventil används för att reglera fordons utsläpp . Denna dator - styrd ventil förhindrar oanvända bränsleångor från att komma ut i atmosfären när motorn är avstängd . Ångorna lagras i träkolskanistern systemet. De oanvända bränsleångor återvinns in i förbränningskammaren när motorn startas. Plats

avluftningsventilen är på eller nära spjällhuset av moderna bilmotorer . Avluftningsventilen är placerad på toppen av träkol behållaranordningen i bilar som byggdes på 1970-talet till mitten av 1980-talet . Behållaranordningen av de äldre bilarna placerades i ett hörn av motorrummet .
Självtest

avluftningsventilen styrs av drivlinan styrmodulen . Ventilen förblir stängd när bilens färddator övervakningssystem initierar ett självtest . När testet är klart , är de lagrade ångorna förs in i förbränningskammaren . Solenoiden avluftningsventil är en del av avgasreningssystemet Addera ditt defekt ventil Components

. Därför kan en trasig ventil orsaka "Service Engine Soon" ljus att lysa . Slangar skall anslutas fast till solenoiden avluftningsventil . Om en slang eller ledning är sprucken eller oljeindränkta , måste den ersättas med bränsleslangar resistenta för kapsel -system .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/129083.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.