Vad är en 200 Cell - Katalysator ?

De flesta bilar som körs i USA måste ha en katalysator för att vara laglig . En typ av omvandlare är den 200 - cell , även om flera andra typer förekommer. Historia

katalysatorn kom först omkring 1975 , med dess fördelar för miljön , det snart blev obligatorisk för alla bilar som körs i USA . De vanligaste typerna av katalysatorer på gatorna är de med 100 , 200 , 300 och 400 celler . Ta bort en katalysator utan att ersätta den med en rättslig ny människa är illegal .
Funktion

En katalysator använder kemiska katalysatorer för att minska mängden kolmonoxid och andra föroreningar bilen släpper . Avgaserna färdas genom ett honeycomb -liknande struktur i omvandlaren . Antalet hål , som kallas celler , avgör om omvandlaren has100 , 200 , 300 eller 400 celler
Typer

De tidigaste katalysatorer var 100 . - cell -omvandlare , som hade den största och minsta mängd celler och faktiskt minskade hästkrafter . Den 200 - cell är mellanregistret version som används i många bilar , medan dyrare och sportiga bilar tenderar att ha 300 - och 400 - cell sorter Addera
. .from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/128883.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.