Refrigerant Identifiering

Köldmedier är vätskor som tillåter kylning av en uppvärmd konstruktionsdel, såsom ett fordons luftkonditioneringssystem. Man måste vara försiktig som kylmedel tekniker för att kontrollera renheten av ett köldmedium innan arbetet påbörjas på systemet . Funktion

En kontroll verktyg , t.ex. ett köldmedium identifierare , kan vara till hjälp vid bestämning av en köldmediets renhetsgrad. Dessa elektroniska apparater kan upptäcka om kylmediet är rena eller blandade , och de kan även berätta vilka köldmedier finns i systemet som testas .
Fördelar

Recovery utrustning för köldmedium utrymning kan vara kontaminerade med orena köldmedier om en identifierare inte används . Om en oren köldmedium kommer in i återvinningssystemet , kan det förorena också hela köldmediet leverans av en verkstad .
Potential

Köldmedium identifiering är oerhört viktigt när det gäller till olagliga köldmedier såsom propan . Om den blandas in i systemet med andra kylmedel, kan en explosion inträffa . Ytterst är det rekommenderat att kontrollera ens nya köldmedium tankar för renhet .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/128863.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.