Typisk radiatortemperaturen

Jobbet av radiatorn är att utstråla värme bort från fordonet och att cirkulera kylvätska hela kylsystemet och in i motorn för att hålla motorn från överhettning . Om allt i kylsystemet fungerar korrekt , kommer kylaren och motorn upprätthålla en säker temperatur . Normal räckvidd

normala temperaturområde för ett fordons motor är 195 till 200 grader Fahrenheit . Kylaren och kylsystemet kan behålla detta temperaturområde med en flytande blandning av 50 procent frostskyddsmedel och 50 procent vatten .
Överhettning

När temperaturen på motorn går över 200 grader , kan kokning av kylmediet lösningen orsaka överhettning . A 50/50 lösning av frostskyddsmedel /vatten kokar vid 225 grader och öka mängden av frostskyddsmedel till 70 procent kommer att öka kokpunkten till 276 grader .
Underhåll
< br >

Om kylaren är ordentligt tryck , kan kokpunkten ökas . Men om motorn innehåller något aluminium delar , kan den ökade värmen orsaka skada . Därför är det bästa tillvägagångssättet för att hålla temperaturen inom det normala intervallet .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/128656.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.