Hur Brake boosters arbete med Air ?

Den inbromsning som används i fordon innebär omvandling av kinetisk energi till användbar energi i en lagrad form, såsom tryckluft . Brake boosters arbetar med luft för att påverka pedaltryck vid inbromsning . Definition

bromsförstärkare avser en anordning som vanligen monterad på brandväggen bakom huvudcylindern som ansluts direkt till bromspedalen . Brake boosters används för att öka den kraft som anbringas på bromsen och därmed minskar mängden direkta tryck som är nödvändigt från operatören. Drivs av en
Vacuum

Brake boosters vakuum , som trycks ut av fordonets förbränningsmotor som en biprodukt av normal drift. Detta vakuum kommer in i booster via en backventil , en enkelriktad ventil som gör att vakuum ange booster men inte undkomma den.
Lufttryck

vakuumet inträder i och fyller ett gummimembran , som separerar två tomma kamrarna i booster. När operatören steg på bromspedalen , öppnar en ventil i membranet , vilket möjliggör i luft i bromsen sidan av membrankammaren . Detta lufttryck ökar den kraft som anbringas på bromsen på till huvudcylindern , och därigenom minska den direkta pedal tryck som behövs för bromsning.

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/128499.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.