Återställa Tjänsten Light B Varning på 2008 Mercedes C300

2008 års Mercedes C300 har ett internt datasystem som spårar körförhållanden för att bestämma när olika typer av underhåll bör slutföras . Systemet visar Varningslampor för två underhållsplaner : tjänsten A och service B. service B hänvisar till en motorolja och filter byte . När systemet bestämmer att oljeservice behöver göras , är varningslampan lyser . När underhåll utförs , skall ljuset återställas så att datorn kan exakt spåra underhåll historia C300 . Instruktioner
1

Vrid tändningsnyckeln till " On " utan att starta motorn .
2

Tryck på menyknappen till vänster om ratten tills den totala körsträckan visas .
3

Tryck på uppåt-eller nedåtpilen på ratten tills " Tjänsten B " visas .
4

håll resan meter reset knappen tills displayen visar ordet " Återställ".
5

Tryck resan knappen mätaren återställas för att bekräfta och återställ ljuset tjänsten B .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/128156.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.