Arizona Smog Test

Många amerikanska delstater genomför smog testning på konsumenternas fordon för att säkerställa att de uppfyller lagstadgade avgasutsläpp standarder. I Arizona, de flesta delar av smog lag om tester är samma som andra stater ", med några smärre justeringar - särskilt när det gäller vilka fordon är undantagna från provning. Examination

Under en Arizona smog check, kommer inspektörerna testa utsläppen av en bil så att den inte släpper ut alltför många skadliga föroreningar i atmosfären. De kommer också att kontrollera bränsletanken, luft insprutningssystem, syresensor och avgaserna återcirkulationssystem att säkerställa alla fungerar. Addera föroreningar

När testerna utförs, de mäta graden av koldioxid släpps ut i luften. Automotive avgaser utsläpp av kolmonoxid och kväveoxid - som båda är skadliga för människor och miljö wellness
Undantagna

Fordon mindre än fem år gamla. och sådana som tillverkats före 1967 är undantagna från rutinmässiga smog inspektioner. Eldrivna fordon och sådana tillstånd i andra stater är inte skyldig att ha smog kontroller. Leasade fordon som används för att pendla till angivna områden är ursäktad från denna process. Vid registrering av fordon Addera Registrering

, måste den inspekteras inom 90 dagar före den datum för registrering. Ett fordon får inte testas mer än 90 dagar före registreringen.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/128137.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.