Chrysler Crossfire Key går inte att slå på tändningen

The Crossfire är en sportbil tillverkad av Chrysler från 2004 till 2007. Den har en standard tändningsnyckeln som startar bilen och slår på motorn . Du kan inte ta ur tändningsnyckeln såvida Crossfire är i parkeringsläge . Om du försöker att ta bort nyckeln innan du sätter växelspaken helt i parken , kan nyckeln fastna tillfälligt i låscylindern . Instruktioner
1

Placera växelspaken i parkeringsläget . Se till att spaken är inte mellan växlarna .
2

Vrid nyckeln medurs något att låsa upp nyckeln ur låscylindern .
3

Vrid nyckeln moturs "Av /Lock " och ta ur nyckeln .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/127700.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.