Tändningsnyckeln går inte att slå på en Volvo S60

Volvo S60 är en kompakt sedanmodell som startade produktionen 2000 . En startnyckeln används för att driva och starta bilen . Nyckeln kan vridas till två positioner : Position man slår på strömmen i bilen , och position två startar motorn . Om bilens ratt är låst , misslyckas startnyckeln för att slå till strömmen eller starta motorn positioner . Använd en liten kraft på ratten för att lossa hjulet och vrid på din Volvo S60 . Instruktioner
1

Sätt tändningsnyckeln i tändningslåset .
2

Vrid ratten från vänster till höger .
3 < p > Starta bilen genom att vrida nyckeln från position ett ( parkeringsläget ) till körläget .

.from:https://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/127686.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) https://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.