Hur återställa radion koden i en Volvo

Säkerhetssystem enligt äldre Volvobilar innefattar en låskod på bilradion. Händelser som en frånkopplad eller dött batteri, en utlöst billarm eller avlägsnande av radion från instrumentpanelen automatiskt låser radion. När radion är låst, visas ordet "kod" och kommer inte att fungera tills rätt kod matas in med hjälp av de numeriska förinställda knapparna. Denna kod är unik för varje bil. Efter tre felaktiga försök kommer radion uppvisar ordet "Off" på displayen, och kommer inte längre acceptera koder tills den återställs. Det finns två metoder för att återställa radion att acceptera koderna igen. Instruktioner
Kör radio
1

Stäng av alla avlopp på batteriet, exempelvis varselljus, värme eller AC, eller lampor inuti. Stäng alla dörrar.
2

Stäng av radion och bilen.
3

Slå på radion, sedan in nyckeln i tändningslåset och vrid den till det första läget, märkt "ACC."
4

Låt radion på i två timmar. Det kommer automatiskt att återställas under denna tid, och flash "Code" igen för att visa att det är redo att acceptera en kod igen.
Bort en säkring
5

Hitta säkring kartan i användarhandboken för din Volvo. Radion säkringen kommer att listas på den här kartan.
6

Slå på radion, sedan in nyckeln i tändningslåset och vrid den till första läget, märkt "ACC."

7

Öppna huven på din bil och ta bort radion säkringen.
8

Byt ut säkringen. Om radion är återställd, kommer det att blinka "Code" igen för att visa att det är redo att acceptera en kod igen.

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/127597.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.