Hur man byter luftfilter på en 2000 Ford Explorer

Den 2000 Ford Explorer använder ett utbytbart luftfilter för att hålla luften att motorn drar i ren och dammfri av skräp. Små partiklar eller damm som kommer in i motorn kan leda till skador. Ford rekommenderar byte av luftfiltret en gång var 30.000 miles under typiska körförhållanden. Om Explorer regelbundet drivs i dammiga förhållanden bör luftfiltret kontrolleras ofta och bytas ut när det är smutsigt eller igensatt. En ren motor luftfilter förbättrar luftflödet till motorn, förbättrar prestanda Explorer. Saker du behöver
Nytt luftfilter
Visa fler instruktioner
1

Stäng av motorn. Öppna huven på Utforskaren.
2

Leta luftfilterhuset facket på passagerarsidan i motorrummet. Huset är en svart plastlåda ansluten till en stor svart slang. Addera 3

Dra upp frigöringsflikarna på sidorna av filtret husfacket att frigöra locket. Lyft av locket från husfacket.
4

Ta bort det gamla filtret från huset.
5

Ta bort eventuellt skräp från husfacket. Torka av med en fuktig trasa för att rensa ut allt damm.
6

Sätt det nya luftfiltret i husfacket.
7

tillbaka locket husfacket. Tryck ned flikarna på båda sidor om filterfacket att låsa locket på plats. Addera
.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/127337.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.