Vad är en topplockspackning ?

En bils förbränningsmotor bygger på många komponenter för att fungera . En av dessa komponenter , cylinderhuvudet , underlättar överföringen av gaser och värme. Den cylinderlockspackning är en integrerad del av cylinderhuvudet och motorn . Definition

topplockspackning är en packning placerad mellan topplock och motorblock i en bilmotor . En packning är en mekanisk tätning utformad för att passa in i och täta utrymmet mellan två ytor , typiskt för att förhindra läckage mellan de två objekten .
Syfte

topplockspackning är utformad för att säkerställa sammanpressning mellan cylindrarna . Denna komprimering är nödvändigt för att undvika läckage av vissa vätskor såsom motorolja eller kylvätska i cylindrarna .
Typer

cylinderlockspackningar kan göras från olika material. En typ av cylinder packningen är gjord av flera lager stål ( MLS ) som består av tre stål skikt. Typiska moderna cylinderlockspackningar är tillverkade av MLS. Sammansatta cylinderlockspackningar är tillverkade av grafit eller asbest och är föremål för fler explosioner än MLS packningar .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/127172.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.