Vad är en O2 -sensor ?

Syret ( O2 ) -sensorn är en avgörande komponent i en bil system för avgasrening . Det är en av de många sensorer som datorn är beroende av för att bestämma operativa tillståndet i bilen och gör ständiga justeringar för topprestanda . Funktionen för O2 Sensor

Sensorn undersöker avgaserna som släpps ut av motorn och mätare mängden syre de innehåller . Om gaserna innehåller en hög andel av syre, är motorn igång mager. Om procentsatsen är låg , är motorn igång rika .
Effekterna av sensorns Meddelanden

Datorn styr motorn kommer att justera bränsleblandningen och tändningen baserad på mätningarna den erhåller från O2-sensor . När justeringen är gjord , läser O2 sensorn resultaten av förändringen i avgaserna och returnerar de nya mätningarna . Denna slutna systemet ständigt justera blandningen , så att bilen går som bäst .
Hur O2 sensorn fungerar

O2-sensor genererar en liten elektrisk ström när det upphettas. Mängden ström som produceras är direkt hänförliga till den mängd syre som finns i avgaserna . Förändringen i spänning är det meddelande som skickas till bilens dator .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/126869.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.