Definiera Broms

Ordet bromsen har flera olika betydelser , från används ofta till obskyra . Merriam - Websters ordbok ger sex definitioner för ordet . Folk använder bromsen som både ett substantiv och ett verb . Ursprung

Enligt Online Etymologi Dictionary , kommer ordet bromsen från en gammal fransk ord , brac , vilket innebar en spak eller arm . Addera Brake
< br >

kanske vanligaste definitionen av ordet bromsen är ett objekt som används för att stoppa ett fordon . Bromsar finns på bilar och cyklar och arbete genom att skapa friktion mellan fordonets snurrande hjul och en skiva eller dyna . Annan betydelse av ordet
Växter

bromsen kommer från det svenska ordet Braken . En broms kan vara en typ av ormbunke som tillhör släktet pteris . Som ett verb


Enligt Merriam - Websters , är en betydelse av bromsen " retard eller stoppa genom ... en broms . " Ordet kan också betyda " för att använda en broms . " Addera Mindre vanliga betydelser

Merriam Websters tredje definition av ordet bromsen är en maskin som formar plåt eller en maskin som separerar fibrerna från lin . Princeton WordNet erbjuder en annan definition av broms som " ett område tätt bevuxen vanligtvis med en slags växt . " Addera
.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/126230.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.