Hur man ändrar Blades Vindrutetorkare på en 2003 Nissan Maxima

Vindruta torkarbladen slits med tiden , särskilt om de används ofta . När dina torkarblad börjar att misslyckas , kommer de göra ofta en " skrikande " ljud när de passerar upp och ner på vindrutan , och dessutom slitna torkarblad kommer att göra lite för att öka din synlighet . Den 2003 Nissan Maxima lager torkarblad är 20 - tums blad , men många eftermarknaden leverantörer säljer torkare av varierande längd som är kompatibla med fordonet . Saker du behöver
blad Replacement torkarblad
Visa fler instruktioner
1

Stäng av motorn och ta ur nyckeln . Dra torkararmen tillbaka för att få den till driftläge .
2

Dra tillbaka torkarbladet mot dess gångjärn . Tryck in låspinnen där bladet möter armen för att frigöra torkarbladet .
3

Sätt fast det nya torkarbladet . Tryck in det i gångjärnet på torkarbladet tills låstappen klick . Detta signalerar att bladet sitter fast. Sänk torkararmen till sitt normala läge .
4

Upprepa proceduren för den andra vindrutan torkarblad , om tillämpligt .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-maintenance/general-car-maintenance/125819.html

Previous:
Next:

Allmän Bil Underhåll

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.