Hur är en ljuddämpare Made ?

En ljuddämpare är en stor låda placerad på änden av ett avgasrör . En ljuddämpare uppgift är att minska mängden buller motorns avgaser producerar. Ljuddämpare är utformade för att utföra denna uppgift samtidigt som avgaserna för att avsluta . Chambers

Det första skapas när du gör en ljuddämpare är utanför skalet och kammare . Beroende på ljuddämparens typ , kamrarna består av två eller tre delar . Rollen av kamrarna är att producera en viss frekvens --- när luften passerar genom dem --- som kommer att radera ut ljudet .
Perforerade rör

Avgaser färdas genom rör med perforeringar insatta i kamrarna. Perforeringarna tillåter bara en viss volym luft att avgå genom dem. Mängden luft släpps ut genom perforeringen beror på ljudet motorn producerar .
Ljudsiolering

ljudisolering monteras på insidan av ljuddämpare att ytterligare minska ljudet .

.from:http://www.motorfordon.com/bilar/car-enthusiasts/car-makes-models/100156.html

Previous:
Next:

Bilmärken modeller

 

Copyright (c) http://www.motorfordon.com Svenska Bil All rights reserved.