Tändstift är viktiga. De bör kasseras i tid efter att situationen har uppstått

                

När du underhåller bil, var uppmärksam på tändstiftets skick. Tändstiftet med utmärkt prestanda kan förbättra fordonets dynamiska prestanda.

Normalt är tändstiftets livslängd 15 000 km, och livslängden för en långverkande tändstift är inte mer än 30 000 km. Men många bilägarnas tändstift har ofta sådana problem och kan inte nå sitt normala livslängd.

Tändstiftets arbetstemperatur är faktiskt ganska hög. Temperaturen på tändstiftets isoleringsskjold upprätthålls typiskt mellan 500 och 600 grader Celsius när motorn körs normalt. För hög eller för låg temperatur har en dålig effekt på tändstiftet. I händelse av att tändstiftets temperatur är för låg tenderar isolatorn på tändstiftet att deponera kol, vilket i sin tur orsakar läckage för att ge upphov till en brandfel. Om tändstiftets driftstemperatur är för hög är det lätt att orsaka förtändning och motorns knack. I Chery Automobile Training Camp sammanfattade butikspersonalen de vanliga fel som tändstift till två. En är en kraftig ablation av tändstiftet, och den andra är en tändstift med avlagringar.

tändstifts ablation

När ägarna hittat ett ärr på toppen av tändstift eller skada elektrod visas smältning, ablation fenomen, har visat att tändstiftet har förstörts, så ska du byta tändstift. Under ersättningsförfarandet kan ägaren kontrollera om tecken på ablation av tändstiftet och färgförändringar.

1 Symptom: smältning av elektroden och isolatorn som ett vitt

Diagnos: Detta fenomen visar att förbränningskammartemperaturen är för hög. Detta kan vara för mycket koks förbränningskammaren, vilket gör att spalten ventilen är för liten, är avgasventilen ytterligare orsakat överhettning eller fel som orsakas av kylanordningen arbetet. När tändstiftet inte spänns i enlighet med det angivna vridmomentet smälter elektroden också och isolatorn blir vit.

2 Symptom: rundad elektroden och isolatorn korsningen ärr

Diagnos: Detta indikerar att förtändning motor, får tändinställningen vara för tidigt eller lågoktanigt bensin, tändstiftet genom värmevärde Bragt av höga skäl.

3 Symptom: bruten isolator topp

Diagnos: Generellt knackande förbränning är den främsta orsaken till brott på isolatorn. Tändningstiden är för tidig, bensinoktanantalet är lågt och temperaturen i förbränningskammaren är för hög vilket kan leda till att motorn knackar och brinner.

4 symptom: en isolator till de bästa grå svarta ränder

Diagnos: Detta indikerar att tändstiftet har strimmor läcka, måste ägaren att villkorslöst ersättas med nya delar.

Inlåning på tändstift

Sedimentet sitter ibland mellan toppen av tändstiftets isolator och elektroderna. Ägaren ska inte underskatta denna insättning.

I allvarliga fall kan detta leda till att motorn störs. Efter rengöring av tändstiftet kan fordonet sättas i normal drift tillfälligt, men en liknande situation kommer snart att visas. Faktum är att närvaron av insättningar i tändstiftet endast är ett ytfenomen, vilket kan vara ett tecken på ett problem med andra mekaniska delar av fordonet.

Symptom 1: oljiga avlagringar

diagnostisera tändstiften: När oljefyndigheter visas på tändstiftet, betyder det att smörjoljan har kommit in i förbränningskammaren. Om det endast finns oljiga avlagringar på enskilda tändstift kan det orsakas av skador på ventilspindeln. Om tändstiftet på varje cylinder håller fast vid sådana avsättningar, indikerar det dock att cylindern är oljig. I allmänhet, när det gäller luftfilter och ventilatorblockering, är cylindern utsatt för oljeark.

2 Symptom: svart avsättningar på tändstiftet

Diagnos: svart inuti tändstiftselektroderna och insättningar, vanligtvis indikerat att en blandad gas i cylindern är för tjock. Ägaren kan öka motorvarvtalet i några minuter för att bränna bort ett lager av svart sot kvar på elektroden.

Lämna ett svar