Fordonsluftfiltret skall rengöras om den viktigaste indikatorn

1) Rengör luftfilter

lösbart låsande filtret, ta bort muttern patronen, ta bort filterhöljet avlägsnat . Ta bort filterelementet och var försiktig så att föroreningar inte hamnar i förgasaren. Torka insidan och utsidan av luftfilterfodralet med en trasa och bensin.

Kontrollera filtrets grad av förorening och rengör den. När den ackumulerade torrt filterdamm, det tillgängliga lufttrycket inte är större än 500KPa, med början från insidan av patronen, de övre och nedre inre och yttre ytor likformigt blåst dammfilternätet i den sneda riktningen. Om det inte finns någon tryckluft tillgänglig skruvmejsel hantera knacka försiktigt filter, sedan borsta håret externa netto smuts.

Slå inte på eller dra in filterelementet med kraft. Vid rengöring, om filterelementet är skadat, byt ut filterelementet. Normalt används pappersfiltren med jämna mellanrum. Filtrera

efter

2) Kontrollera rengöring torkade belysningslampan belysning inuti patronen observerades att släppa utan skada från utsidan, hål eller förtunnade partier, kontroll av gummipackningen utan skada . Byt filterelement och packning om det är onormalt.

3) ersätta luftfilterpatronen

i enlighet med bestämmelserna i modellen, bytas ut. Vid byte av filter ska filtret vara noga med att kontrollera om den nya skadan, om det finns brister i brickan, och fann att fel bör full service.

4) Installera luftfiltret.

Efter rengöring av filterelementet, montera delarna i omvänd ordning för borttagning. Måste vara ordentligt installerade filter, inte bör vara en del av kontakten för hand eller pappersfilter apparat, i synnerhet inte låta oljeutsläpp filter.

Under normala vägförhållanden, måste driv 7500-8000km rengöras för att upprätthålla luftfiltret. Intervallen som upprätthålls i områden med hög grad av sanddamm bör förkortas i enlighet därmed. Stor utsträckning på

ny bil torr luftrenare, är torr luft renarens filterelement behandlas med ett harts tillverkat av ett mikroporöst filter med en god filtreringseffekt, enkelt underhåll. Strukturen och formen är olika beroende på modell, men underhållsmetoden är i grunden densamma. Vid underhåll på den ska den utföras i enlighet med körsträckan som används av bilfabrikanten.

Lämna ett svar