VTI avslöjar myten om snabba cyklister

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har genomfört en studie över cyklister och deras hastighet. Resultaten bekräftar det vi kunnat se med blott ögat – att det blir fler och fler cyklister. Men studien visar också att medelhastigheten bland cyklisterna inte ökat. 

Hur snabbt en cyklist kör beror på cykelvägens utformning, typ av cykel och av vilken anledning cyklisten är ute och cyklar. Många tycker sig se att cyklisters hastighet ökat och att det är därför som det blir allt fler incidenter på våra cykel- och gångbanor. Eller blir det det?

VTI:s förstudie visar att cirka en procent av alla fotgängare som besökt sjukvården har skadats i en kollision med en cyklist. Tvärtom är det sju procent av cyklisterna som kontaktar sjukvården som skadats i en krock med en annan cyklist, en procent med en mopedist och lika många, en procent, efter en kollision med en fotgängare.

Få mopedister på cykelbanan

För att försöka förstå trafiksituationen på våra cykelvägar genomförde så VTI en undersökning av hastighet bland cyklister. Forskarna såg att cyklisternas medelhastighet varierar mellan 15 och 25 km/tim. 70-95 procent av alla trafikanter på cykelvägen var cyklister, 5–30 procent var fotgängare och det fanns ytterst få mopedister.

–  Stockholm, där vi hade tillgång till tidigare års hastighetsdata, har vi inte kunnat påvisa någon generell ökning av cyklisternas hastighet i ett längre tidsperspektiv, vare sig i medelhastighet eller andel cyklister som håller högre fart än 30 kilometer i timmen. Däremot har cykelflödet ökat på många platser. Det innebär att antalet cyklister som håller en hög hastighet ökar, även om inte andelen ökar. Detta kan felaktigt uppfattas som ökade medelhastigheter, säger Jenny Eriksson, forskare på VTI.

Fler kör alltså fort men det betyder inte att medelhastigheten ökat totalt sett. Men cyklisterna kör också olika snabbt beroende på tidpunkt. Vid lunchtid och under helgen är medelhastigheten något lägre jämfört med under vardagar. Cykelpendlarna trampar alltså på lite mer än de som bara nöjesåker.

Bland de olika cykeltyperna var komfortcykeln vanligast följt av trekking. Elcyklarna fanns där men hur vanliga de var varierade mellan en och tio procent. Racercyklarna var mellan en och 15 procent av det totala flödet. Och där el- och racercyklarna var vanligast låg också medelhastigheten något högre.

Lämna ett svar