Nya diesellarmet – höga utsläpp från moderna bilar

Miljöinstitutet har mätt utsläppsvärden från över 30 000 bilar i trafiken i Göteborg. Resultaten visar att utsläppen av kväveoxider är avsevärt mycket högre än vad som angetts i typgodkännandet av bilen.

– Det här bekräftar vad vi tidigare befarat; att även de senaste dieselbilarna har höga utsläpp av kväveoxider. Det visar att lagstiftningen och tidigare utsläppskontroller tyvärr inte har fungerat som de ska, säger Åke Sjödin, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Undersökningen visade att även nyare dieselbilar, med så kallade Euro6-motorer, också släpper ut mer än vad som angetts. Miljöinstitutet fick värden på ungefär fem gånger så höga utsläpp i verklig trafik jämfört med de labbtester som ligger till grund för godkännandet. 

Det var den här typen av mätningar i USA som ledde till avslöjandet om att Volkswagen fuskat med utsläppsvärden från sina dieselbilar. 

I september kommer EU att införa nya regler för hur bilars förbrukning och därmed utsläpp mäts. Den nya mätmetoden kallas WLTP och ska bättre överensstämma med verklig körning. Men WLTP-siffrorna för nya bilar kommer till en början bara att gälla nya modeller. Först i september 2018 finns kvar på WLTP-siffror för samtliga bilar. 

Svenska myndigheter har ännu inte bestämt när WLTP-siffrorna ska införas som grund för beskattning

Mätningarna i Göteborg visar ändå att utsläppen av kväveoxider från Euro6-motorer minskat jämfört med äldre modeller. För till exempel Volkswagen noterades att de äldre Euro5-bilarna hade bland de högsta utsläppen medan de nyare Euro6-bilarna tillhör de renaste. Även lastbilar och bussar i Euro 6 har betydligt lägre utsläpp än tidigare Euro-klasser.

– Det här kan ändå ses som ett genombrott. Tidigare har vi praktiskt taget inte sett någon förändring i utsläppen mellan avgasstandarden Euro 2 och Euro 5 i verklig körning. Nu ser vi äntligen en minskning med Euro 6-bilarna, säger Åke Sjödin.

Miljöinstitutet noterade också att utsläppen av kväveoxider ökar när temperaturen faller. För Euro5-bilarna handlade det om en ökning på 60 procent vid tio plusgrader jämfört med 25 plusgrader.

Höga utsläppsvärden av kväveoxider ligger bakom flera städers krav om förbud mot dieselbilar. I Tyskland har myndigheterna börjat ställa krav på att biltillverkarna måste åtgärda även äldre dieselbilar för att de ska få fortsätta att användas i städerna.

Lämna ett svar