Ny studie: cykla och sms:a är inte farligt

Allt fler cyklister skapar nya situationer i trafiken. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har i flera undersökningar försökt skapa sig en bild av hur cyklisterna fungerar och varför.

Enligt VTI har cyklisterna inga problem med att använda mobiltelefonen samtidigt som de cyklar. De klarade av att hålla uppmärksamheten på en acceptabel nivå. Flera cyklister ignorerade inkommande sms när de cyklade och besvarade dem först vid nästa stopp. 

– När cyklisterna läste eller skickade sms missade de nästan aldrig att rikta uppmärksamheten dit det var nödvändigt. Detta gällde oavsett vilken grupp av cyklister de tillhörde, säger Sara Nygårdhs, forskare på VTI.

LÄS MER: VTI avslöjar myten om de snabba cyklisterna 

En tredjedel av alla inkommande sms lästes eller besvarades direkt under cykling.

Att lyssna på musik påverkade hastigheten olika beroende på typ av cyklist. Snabbare cyklister blev långsammare med musik.

Cyklisterna uppträdde också olika i olika situationer. De snabba cyklisterna, de med racercykel eller elcykel, fördröjdes mer av trafikläget medan långsammare så kallade komfortcyklister bromsades av en otydlig trafikplats. De snabba stoppades eller bromsades alltså av trafiken medan de långsammare när de inte hittade.

Studien visade också att 40 procent av cyklisterna valde att cykla på trottoaren istället för på vägen på de ställen där det inte fanns någon cykelbana.

– Det framgick av intervjuer och tänka-högt-protokoll att anledningen till trottoarcykling främst var den osäkerhet som cyklisterna känner i blandtrafik, där de upplever att bilister har större makt, säger Jonas Ihlström, forskare på VTI.

Lämna ett svar