Mercedes varnar – kan dras in i dieselskandalen

Den stora dieselskandalen är långt ifrån över. Och trots att flera biltillverkare bedyrade sin egen oskuld när myndigheter i USA upptäckte att Volkswagen fuskat med utsläppsvärden har flera tillverkare nu anklagats för fusk. I januari anklagade den amerikanska Environment Protection Agency, EPA, Fiat-koncernen för fusk och nästa tillverkare kan vara Mercedes.

I ett något otydligt uttalande erkände Daimler-Benz, som äger varumärket Mercedes, att de undersökningar som pågår och som genomförs av åklagare i Stuttgart och av EPA så ”kan det inte uteslutas” att det kommer fram uppgifter som tyder på något otillåtet.

Enligt Daimlers uttalande så kan EPA anse att vissa saker som är vanligt förekommande i styrningen av en dieselmotor kan vara att anse som fusk. Myndigheter i Stuttgart har inlett en undersökning om fusk och om vilseledande information gällande utsläppsvärden från dieselbilar.

Och enligt Daimler kan resultatet av de här undersökningarna inte förutses.

Om det stämmer att myndigheterna anser att motorstyrning och vissa verktyg i styrningen av utsläpp från dieselmotorn är fusk så kan betyda att många fler tillverkare än Mercedes dras in i skandalen.

Volkswagen har redan erkänt fusk och är i full färd med att betala böter och åtgärda bilar som har den omtalade programvaran som styr fusket. Dieselskandalen har redan kostat Volkswagen miljardbelopp och ändå återstår det att reglera de allra högsta skadeståndskraven.

Lämna ett svar