Dagsarkiv: maj 16, 2017

Här är vanligaste rattsurf-olyckorna

Transportstyrelsen har tittat på uppgifter från 300 olyckor där föraren har använt mobilen eller annan kommunikationsutrustning medan de kört. Statistiken visar att 3 av 4 olyckor är antingen singeloclyckor eller så kallade upphinnandeolyckor där föraren helt enkelt kört in i en bil framför. Av de 300 olyckorna var 122 singelolyckor och 119 olyckor där man brakat in i framförvarande bil. 

Inte obligatoriskt att rapportera

I dag är det inte obligatoriskt för polis eller sjukvård att rapportera om föraren använt mobil vid olyckan. Mörkertalet för olyckor orsakade av förare som rattsurfat är därför stort, konstaterar transportstyrelsen i sin rapport  ”Användning av mobiltelefon i rapporterade vägtrafikolyckor”.
Det är regeringen som beställt rapporten för att utvärdera om dagens regler om mobil i bil är tillräckligt bra.

Resultatet ska tolkas med försiktighet

Även om man konstaterat att förarna har använt mobiltelefon, betonar Transportstyrelsen att det är svårt att säga i vilken utsträckning det bidragit till olyckorna. Bland annat är det svårt att avgöra utifrån informationen i Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) på vilket sätt utrustningen har använts.

Fula knepet: Så kan du luras att köpa en stulen bil

När man köper en begagnad bil av en privatperson är det självklart viktigt att försäkra sig om att säljaren faktiskt äger bilen och att den inte är stulen. Men det är lättare sagt än gjort – speciellt som bedragarna hela tiden hittar nya smarta sätt att luras på.

Nu rapporterar Car buzz om en liga i brittiska Manchester som lyckats sälja flera stulna bilar via Ebay genom att ”låna” en annan bils identitet. De kollar helt enkelt upp en likadan bil som den stulna och använder den bilens uppgifter i försäljningsannonsen. Registreringsskyltar och dokument förfalskas för att ge bilden av att den stulna bilen är den andra.

När en potentiell köpare gör en bakgrundscheck på bilen ser allt därför ut att vara i sin ordning. Säljaren ber sedan om kontant betalning i samband med överlämning av bilen, istället för att använda sig av Ebays betaltjänst.

Kontrollera alltid bil och säljare noga

Bluffen är så genomtänkt att till och med en nyligen pensionerad polis gick på den. Han köpte en Mercedes på Ebay för drygt 200 000 kronor. När han senare upptäckte att bilens uppgifter var förfalskade gick försäljaren såklart inte att få tag på. Bilen återlämnades till sin rätta ägare och polisen har nu varken bil eller pengar kvar.

Än så länge har inga liknande fall rapporterats i Sverige, men det är viktigt att vara försiktig när man köper en begagnad bil. Kontrollera alltid med Transportstyrelsen att säljaren faktiskt äger bilen. Be om att få se säljarens legitimation samt kvitto från när bilen köptes. Och kom ihåg att man inte längre kan hävda att man köpt stöldgods i ”god tro”, vilket innebär att en stulen bil kan återlämnas till den rätta ägaren utan att du får tillbaka dina pengar.

LÄS MER: Dyra slarvet: Så dåligt kollar vi upp begbilar 

Moped farligaste fordonet för unga

Att ha moped innebär frihet för många tonåringar i Sverige. Men olycksstatistiken är dyster. Den visar att fler barn i åldern 14-17 skadas i mopedolyckor än i något av de andra trafikslagen.
– Den stora överrepresentationen av mopedåkare bland de som skadas i trafiken visar hur farlig mopeden är för den som är ung. Det handlar om höga farter och många klarar inte av att göra rätt bedömningar i trafiken, säger Iréne Isaksson Hellman, trafiksäkerhetsexpert vid If.
Nära 60 procent av mopedolyckorna är singelolyckor. Därefter kommer moped i kollision med motorfordon, med drygt 30 procent av olyckorna.
– De svåraste skadorna sker på huvud, medan de vanligaste är ben- och armskador, säger Irene Isaksson-Hellman.

Häften av de omkomna saknade hjälm

Huvudskador är också den vanligaste dödsorsaken på moped, ofta till följd av slarv med hjälm. Den officiella rapporten ”Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2016” från Trafikverket visar att 120 mopedister omkom under åren 2004–2016 och att cirka 50 procent av dessa saknade hjälm eller hade tappat hjälmen vid olyckstillfället.
– Det visar hur viktig hjälmen är. Som mopedist är man extremt utsatt i trafiken och hjälmen kan innebära skillnad mellan liv och död, säger Irene Isaksson-Hellman.

Föräldrar känner till trimmade mopeder

En tidigare undersökning från If visar att fyra av tio mopedister i åldern 12 till 18 år kör en trimmad moped. Och i åtta av tio fall vet föräldrarna om det. En EU-moped, som får gå i 45 km/h, kan trimmad komma upp i hastigheter av 90 km/h.
– I praktiken kör de här barnen på trimmad moppe omkring på motorcykel utan körkort. Kombinationen hög fart och ungdom är livsfarlig. Föräldrarna måste inse vilka stora risker de utsätter sina barn för när inte ingriper, säger Irene Isaksson-Hellman.
År 2016 omkom åtta personer i mopedolyckor i Sverige.

BILDER: Spana in Motochimp – världens gulligaste moppe!

 

Moped: 1 076

Cykel: 1 039

Bilpassagerare: 171

Fotgängare: 94

Övrigt (buss m.m.): 152

 

Se till att ha rätt trafikutbildning

Se över mopedens skick – kontrollera att belysning och bromsar fungerar

Använd alltid hjälm

Kör aldrig med alkohol i kroppen

Kör endast laglig moped som inte är trimmad