Polisen har halverat kontrollerna i trafiken

En miljon nykterhetskontroller färre, hälften så många hastighetsböter. En bilförare löper betydligt mindre risk att fastna i polisens kontroller i dag än för tre år sedan.

En jämförelse av årets tre första kvartal med samma period 2013 talar sitt tydliga språk. Antalet hastighetsböter som har delats ut av svenska poliser har gått ner med 51 procent. När det gäller nykterhetskontroller är minskningen än mer dramatisk. Under perioden 2013 till 2016 har antalet utförda blåsprover minskat med hela 59 procent.

– Man har prioriterat ner kontrollerna och det har fått konsekvenser för hastigheterna. När man ser att sannolikheten att bli tagen i en fartkontroll är så låg så tror jag att respekten för hastighetsgränserna också minskar, säger Marie Nordén, generalsekreterare för NTF, organisationen som arbetar för ökad trafiksäkerhet.

”Ett stort bekymmer”

Enligt Marie Nordén har polisens arbete i trafiken en tydligt dämpande effekt.

– Närvaron ute vad gäller blås- och fartkontroller har sjunkit, och i samma takt har trafiken ökat, så det här är ett stort bekymmer, säger hon.

Kommissarie Erling Andersson är trafikstrateg på polisens utvecklingscentrum. Han delar delvis NTF:s farhågor.

– Om medelhastigheten ökar så ökar antalet döda och allvarligt skadade. Hastigheten måste ner och regelefterlydnaden måste bli bättre, säger han.

Gränskontroll och bilbränder

Enligt Andersson finns det många anledningar till att polisen de senaste åren har ägnat allt mindre tid åt fart- och nykterhetskontroller i trafiken. Han nämner polisens nya organisation och ett nytt sätt att ange mål för verksamheten, men hänvisar även till order från polisledningen.

– Det har varit en hel del andra arbetsuppgifter som har prioriterats från högsta ort, gränskontroller och bilbränder som har tagit en del resurser. Det är en del av förklaringen, säger han.

Polisen har ny strategi

Erling Andersson har varit med och tagit fram en ny strategi som ska ligga till grund för polisens arbete i trafiken. ”Ökat fokus på hastighet och nykterhet i trafiken är några av punkterna i inriktningen för polisens reviderade trafikstrategi”, heter det i sammanfattningen av den nya strategin. Tanken är att alla poliser i yttre tjänst ska ägna runt 20 minuter i veckan åt trafikkontroller.

– Jag är positiv och tror att det räcker med ganska små insatser för att få effekt om vi jobbar på rätt sätt, säger han.

NTF:s Marie Nordén är försiktigt positiv till polisens nya strategi, men understryker att det viktiga är att det blir fler poliser ute i trafiken.

– Jag hoppas att det innebär en ökad närvaro och en ökning av kotroller som ger en positiv effekt på trafiksäkerheten.

Lämna ett svar