Nu ändras regler för bilbesiktning

Förra hösten föreslog Transportstyrelsen att glesa ut besiktningarna till vartannat år. Allvarliga olyckor beror inte på tekniska brister, ansåg Transportstyrelsen och påpekade samtidigt att bilar i dag har betydligt färre brister jämfört med 15 år sedan. Framförallt besiktningsbranschen protesterade och lyfte fram trafiksäkerhets- och miljöargument.

Motormännen har också varit inne på samma linje. I remissvaret menade man att förslaget var ett direkt hot mot nollvisionen.

”Bådar gott för bilister och miljö”

– Det blir alltså ingen ändring, vilket bådar gott för både bilisterna och miljön. Förarens vetskap om bilens trafiksäkerhetsbrister är viktig! Det är också väldigt bra att känna till sådana fel på fordonet som ifall de lämnas utan åtgärd riskerar att ge upphov till ännu mer kostsamma följdskador. För konsumenten är det definitivt fördelaktigt att bilen kontrolleras varje år, säger Carl-Erik Stjernvall, tekniker på Motormännen, i en kommentar till beslutet.

”Vi vill inte öka tidsintervallet för fordonsbesiktningar. Dagens beslut är dessutom bra för den som köper en begagnad bil, då ökade tidsintervall kunnat leda till att fler dåliga begagnade bilar varit kvar på marknaden”, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S), i ett pressmeddelande.

14 måndaders intervall

Trots regeringens avslag väljer man ändå att ändra reglerna något. Nu blir intervallerna 14 månader i stället för 12. De nya bestämmelserna träder i kraft 20 maj 2017, men ska tillämpas först på besiktningar som görs från och med 20 maj 2018, skriver regeringskansliet i ett pressmeddelande.

Lämna ett svar