Kvinnor kör snabbare – och säkrare än män

Att kvinnor är säkrare bilförare har många studier bevisat. Men nu visar en ny studie genomförd av brittiska hyrbilsföretaget In-Car Cleverness att kvinnor bryter mot hastighetsbegränsningarna 17,5 procent mer än männen som hyr bil. Men ändå är det fem gånger högre risk för att bilen skadas när en man hyr.

Studien, som omfattar 10 000 bilar under en sexmånadersperiod visar att hela 84 procent av bilarna som lämnades tillbaka av män hade någon typ av skada; repor, bucklor eller punktering.

Får färre skador

De kvinnor som lämnat tillbaka skadade hyrbilar har ett snitt på 90 fall av fortkörning under en hyresperiod, medan männen med skadade bilar landar på 82 fall. Kvinnor med skadade bilar tvärnitade 30 gånger under hyresperioden, medan motsvarande siffra för män är 15.

– Statistiken visar att det finns ett klart samband mellan skadade bilar och antalet fortkörningar, kraftiga inbromsningar och accelerationer, säger Paul O’Dowd på In-Car Cleverness.

Lämna ett svar